email: info@karlojetomeno.com

tel.č. +421 911 926 289

Reklamácie posielajte na adresu: 

IE ASSETS s. r. o.
Námestie Martina Benku 4,  Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07 

Obchodné meno: IE ASSETS s. r. o. 

Reg.spol. zap. v OR OS Banský Bystrica, odd. Sro, vl. č. 30155/S

Sídlo:   Námestie Martina Benku 4,  Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07 

IČO: 50 406 132 

DIČ: 2120310599   

Zastúpená: Ing. Roland Kučera, konateľ